Czynności notarialne

Notariusz sporządza akty notarialne, m.in. takie jak:

umowy sprzedaży nieruchomości (zabudowane lub niezabudowane nieruchomości, mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, miejsca postojowe i garaże),

dział spadku, podział majątku wspólnego małżonków,

przyjęcie lub odrzucenie spadku,

umowa przedwstępna,

umowy majątkowe małżeńskie (rozdzielność majątkowa potocznie zwana intercyzą, rozszerzona wspólność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków),

pełnomocnictwa do czynności notarialnych wymienionych powyżej,

inne czynności, które wymagają formy aktu notarialnego np. hipoteka, dożywocie, ustanowienie służebności gruntowych lub osobistych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Ponadto sporządza:

akty poświadczenia dziedziczenia (APD),

poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem (tzw. poświadczona kopia),

poświadczenie własnoręczności podpisu (poświadczenie podpisu), np. przy umowach o przeniesienie praw do ogródka działkowego,

wyciągi z dokumentów,

logo in footer

ul. Hutnicza 2/3 ( Rynek )
44-120 Pyskowice
Tel.: 575-500-797
[email protected]

Akceptujemy płatności

  • Visa
  • Mastercard

Copyright 2023 © Kancelaria Notarialna Marta Udro